Yerel Yönetimlere Çağrı

Salgınının yarattığı sorunlar ve oluşan kaygı ortamının giderilmesi için …

İzmir Dayanışma Gönüllüleri; koronavirüs salgınının yarattığı sorunlar ve
oluşan kaygı ortamının giderilmesi için İzmirlilere, Büyükşehir
Belediyesi’ne ve ilçe belediyelere çağrıda bulundu. Gönüllülerin yaptığı
ortak açıklamada; mahallelerden başlayacak ve tüm ilçeler ile şehrin
bütünü içine alacak bir ‘Dayanışma Ağı’nın kurulması önerildi.

Aralarında pek çok meslekten 250 gönüllünün bulunduğu İzmir Dayanışma
Gönüllüleri; koronavirüs salgınının yarattığı sorunlar ve oluşan kaygı ortamının giderilmesi için İzmirlilere, Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilçe belediyelere çağrıda bulundu. Gönüllülerin yaptığı ortak açıklamada; mahallelerden başlayacak ve tüm ilçeler ile şehrin bütünü içine alacak bir ‘Dayanışma Ağı’nın kurulması önerildi.
Önümüzdeki günlerde, günlük yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağı öngörüsünü hatırlatan İzmir Dayanışma Gönüllüleri; başta Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyelerin katkı ve yönlendirmeleri ile hem gerçek hayatta hem de dijital platformda dayanışmayı ortaklaştırmak ve örgütlemek gerektiğini belirtti.

Gönüllüler yaptığı çağrıda; yerelde alınacak etkin önlemlerin aciliyetine dikkat çekerken; kurulacak kriz yönetim merkezlerinin İzmir’de yaşayan tüm yurttaşları, sivil toplum örgütlerini, uzman ve gönüllüleri içine alacak bir yapılanmayla harekete geçmesigerektiğinin altını çizdi.
‘İzmir Dayanışma Gönüllüleri’nin ortak çağrı metni şöyle;

“İzmir’e ve Yerel yönetimlere Çağrımızdır!”
Koronavirüs salgınının yarattığı sorunlar ve gelecek günlerin daha da ağırlaşacağına dair belirtiler, bu süreci ancak dayanışmayla atlatabileceğimizi gösteriyor. Salgının yayılmaması için fiziksel olarak birbirimizden uzaklaşmamız ve evlerimize kapanmamız nedeniyle en aza inen toplumsal bağlarımız, kurumların iyi çalışması ve en aza inen
toplumsal ilişkilerin farklı şekillerde yeniden kurulmasıyla güçlendirilmek zorunda. Bu günlerde her ölçekteki toplumsal dayanışma o nedenle özel bir önem kazanmaktadır. Şu anda yerel yönetimler krize karşı önlem almayı tartışıyor, bireyler kendi hayatlarını düzenlerken, diğer yandan yakın çevrelerine, komşularına destek olmaya çalışıyor.

İletişimin tüm kanalları etkin kullanılmalı İzmirli yurttaşlar olarak bu çabaları ortaklaştırmayı; yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve tüm İzmirlilere, iç içe geçmiş birçok toplumsal ağdan oluşan büyük bir dayanışma ağı etrafında bir araya gelmeyi; yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz zorlukları dayanışma içinde aşmayı öneriyoruz.
Salgın nedeniyle yüz yüze ilişkinin en aza indiği ve toplu olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı koşullarda, bu dayanışma ağı, dijital platform üzerinde oluşturulabilir ve gereken durumlarda az sayıda kişinin yüz yüze etkileşimiyle sürdürülebilir. Komşuluk ve sokak ölçeğindeki ağlardan başlayarak mahalle ağlarına, oradan ilçe ağlarına ve genel
İzmir ağına ulaşacak bir örgütlenme, yaşadığımız sorunlarla baş etmede çok önemli işlevler görecektir. Gönüllüler ve yerel yönetimler, bu yapılanmanın iki temel bileşeni olarak düşünülebilir.
Gönüllüler bulundukları her yerde sorunlara müdahale edebilir, kendi desteğini aşan noktalarda ilçe ya da İzmir ağını harekete geçirebilir. Örneklerini sosyal medyada gördüğümüz gibi, gönüllüler becerilerine göre çok değişik alanlarda katkı sunabilir. Ayrıca, krizde ortaya çıkan sorunlarla ilgili profesyonel nitelikleri olan gönüllüler ilçe ya da İzmir ağında da yer alabilir. (……)

İzmir Dayanışma Gönüllüleri çağrı metninin tamamı için tıklayınız:

haberin linki: